Home The Sims 4 Custom Content How to find and remove Bad custom content The Sims 4
How to find and remove Bad custom content The Sims 4

How to find and remove Bad custom content The Sims 4

0

Hello everyone!

This is a small tutorial about How to find and remove Bad custom content The Sims 4.

What is bad CC? Bad CC is Custom Content that harms your game and Unwanted CC is CC that you don’t like. If you have a lot of Custom contents, you don’t remember where they stay. I will help you!

How to find and remove Bad custom content The Sims 4
How to find and remove Bad custom content The Sims 4

 

Step 1: Download and install Sims4TrayImporter

Author: deevo (luniversims)

[g_locker type=”social”]

SOURCE                              GOOGLE DRIVE

If it doesn’t work, try XP version

XP

[/g_locker]

Step 2: Open The Sims 4 game then Create A Sim

Choose the CC that you want to delete then save your Sim.

Step 3: Open Sims 4 Tray Importer and find the bad CC to remove

 The Sims 4 Việt Nam version

Sims 4 Tray Importerphần mềm giúp bạn tìm xem những SimNhà trong The Sims 4 đã sử dụng CC (Custom content) gì. Dựa trên công dụng đó Yên Thảo sẽ giúp bạn dùng Sims 4 Tray Importer để tìmloại bỏ những CC hỏng hoặc không cần thiết. Việc này rất có ích cho những bạn dùng nhiều CC và không nhớ được CC nào nằm ở đâu ^____^ Các bạn có thể download trọn bộ Tổng hợp Custom Content The Sims 4 rồi xóa bớt những CC không thích.

Cách xóa những custom content xấu, hỏng hoặc không cần thiết trong game The Sims 4.

Bước 1: Download và cài đặt phần mềm Sims 4 Tray Importer.

Author: deevo

SOURCE                              GOOGLE DRIVE

Nếu bạn không thể sử dụng 2 bản trên thì thử bản XP dưới đây:

XP

Bước 2: Mở game, tạo Sim hoặc nhà có chứa CC mà bạn muốn xóa rồi Save lại.

Bước 3: Mở Sims 4 Tray Importer, chọn Sim hoặc Nhà rồi tìm và xóa CC đó.

Bước 4: Vào game The Sims 4 kiểm tra lại :3

Các bạn xem Video song ngữ để hiểu rõ hơn nhé.

Comments

comments

Tugumi Ví không có cảnh đông tàn - Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân

LEAVE YOUR COMMENT