Hair

Tổng hợp tóc nam The Sims 4 male hair

Tugumi
0
Tổng hợp tóc nam đẹp The Sims 4 Male Hair, tóc donate từ MaySims và các nơi khác - Một số tóc có thể gây lag nếu máy quá yếu - Nếu gặp lỗi kẻ sọc bạn vào Option -> Graphics -> Tắt chế độ laptop mode và nâng chất lượng đồ họa lên. Click vào […]

Tổng hợp tóc đẹp The Sims 4 Female Hair

Tugumi
0
Tổng hợp tóc đẹp The Sims 4 Female Hair, tóc donate từ MS và các nơi khác Cái răng cái tóc là góc con Sim <3 Hãy chọn cho Sim của bạn kiểu tóc thời thượng nhất nhé - Một số tóc có thể gây lag nếu máy quá yếu - Nếu gặp lỗi kẻ […]