Home Tag "sims 4"

Mod bỏ viền trắng khi click The Sims 4

Tugumi
0
Khi đưa chuột hoặc click vào 1 Sim hay đồ vật bất kì trong The Sims 4 bạn sẽ thấy 1 đường viền màu trắng làm nổi bật đối tượng được click. Đối với những bạn chơi max cấu hình thì không thấy ảnh hưởng gì nhưng với máy yếu thì nó trở thành một […]