Home The Sims 4 My TS4 CC Make-up China bindi tattoo The Sims 4
China bindi tattoo The Sims 4

China bindi tattoo The Sims 4

0

Tadaaaaaaaaa~ Cuối cùng cũng hoàn thành. Làm xong rồi nghĩ mãi không ra mấy chấm hoa hoa trên trán này gọi là gì. Search mãi cuối cùng thấy một số tên gọi sau:

– Người TQ gọi là Chu sa

– Người Ấn Độ kêu là Bindi

– Việt Nam mình quen gọi là trang điểm Võ Tắc Thiên =))

Custom content The Sims 4 gồm có 2 gói:

– Gói 1: Mỗi file package tương ứng với chu sa mà nó thể hiện (Khi vào game nó sẽ tách rời thành từng ô)

– Gói 2: Gộp toàn bộ các loại chu sa trong 1 ô

1. Download chu sa, bindi, trang điểm Võ Tắc Thiên The Sims 4

China bindi tattoo The Sims 4
Chu sa The Sims 4

Mediafire           Mega.co           Google

Xem Thêm / Show more
China bindi tattoo The Sims 4
China Bindi TS4

Mediafire           Mega.co           Google

Xem Thêm / Show more
China bindi tattoo The Sims 4
Asian bindi tattoo The Sims 4

Mediafire           Mega.co           Google

Xem Thêm / Show more
China bindi tattoo The Sims 4
Asian makeup The Sims 4

Mediafire           Mega.co           Google

Xem Thêm / Show more
China bindi tattoo The Sims 4
Asian bindi tattoo The Sims 4

Mediafire           Mega.co           Google

Xem Thêm / Show more
China bindi tattoo The Sims 4
Võ Tắc Thiên The Sims 4

Mediafire           Mega.co           Google

Xem Thêm / Show more

Download toàn bộ trong 1 file package

Download All of One Custom Conten The Sims 4

Mediafire           Mega.co           Google

2. Cách sử dụng / How to use tattoos The Sims 4

- Bỏ file .package vào

C:\Users\Administrator\Documents\Electronic Arts\The Sims 4\Mods

- Vào phần tạo Sim (CAS) -> Body -> Tattoos

*******************

- Put .package in

C:\Users\Administrator\Documents\Electronic Arts\The Sims 4\Mods

- In CAS -> Body -> Tattoos

Do not re-upload or claim as your own

YenThao TS4 CC

Comments

comments

Tugumi Ví không có cảnh đông tàn - Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân

LEAVE YOUR COMMENT